AÇIQ DƏRS

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin İqtisadiyyat kafedrasının müəllimi Rafiq Abbasovun ” Dövlət və iqtisadi siyasət ” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə kafedra əməkdaşları , iqtisadiyyat və marketinq ixtisasının tələbləri iştirak etmişdirlər. Dərs müəllim və tələbələrin aktivliyi ilə yadda qalan olmuşdur.

Davamı

FAKÜLTƏNİN TƏBRİKİ

  UNİVERSİTETİN TARİXİ Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin qərarına əsasən, 1938-ci il aprel ayının 14-də Gəncə şəhərində Nadejda Krupskaya adına 2 illik Müəllimlər İnstitutun əsası qoyulmuşdur. 1939-cu ildə İnstitutun ilk iki ixtisası Təbiət və Fizika-riyaziyyat ixtisasları fəaliyyət göstərmiş, daha sonra isə iki şöbə Tarix, Azərbaycan dili və ədəbiyyat şöbələri də fəaliyyətə başlamışdır. 01 sentyabr 1943-cü ildən […]

Davamı

FAKÜLTƏMİZİN UĞURU

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin tələbələri Azərbaycan Respublikası Gənclər və idman Nazirliyi və “Vətəndaş Cəmiyyətində Debat” İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə ” Resublika Gənclər Debat Forumu – Payız 2018″ layihəsində keçirilən ” Gəncə Gənclər Debat Forumu- Payız 2018″ -in qalibi olmuşdurlar. Fakültəmizin  kollektivi adından tələblərimizi təbrik edirik.

Davamı

VERGİ HAQQINDA SEMİNAR

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin tələbələrinə Azərbaycan Respublikası Vergilər Naziliyinin tədris mərkəzi tərəfindən seminar təşkil edilmişdir. Seminar tələbələrin vergi sahəsi üzrə marifləndirilmiəsi üçün reallaşdırlmışdır. Seminarda fakültə tələbələri oduqca fəal iştirak etmişdirlər.

Davamı

AÇIQ DƏRS

iqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin “Biznesin idarəedilməsi” ixtisasının 1 ci kurs tələbələrinə ingilis dili fənnindən açıq dərs keçirilmişdir. Açıq dərs Praktik xarici dillər kafedrasının müəllimi Əliyeva Nəsibə İslam qızı tərəfindən “Modul 10 İndiki davamedici zaman” mövzusundan  keçirilmişdir. Dərs proektor və paraktik kitablar əsasında reallaşdırılmışdır.

Davamı

MONİTORİNQ

İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ FAKÜLTƏSİNDƏ monitorinq təşkil edilmişdir. Monitorinqi universitetin monitorinq qrupbası tərfindən,  dos. A.Quluyevin rəhbərliyi ilə keçirilmişdir. Monitorinq qrupbasının üzvləri ayrı ayrı dərslərdə iştirak edərək dərslərin gedişatını izləmişdirlər.  

Davamı

12 NOYABR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONUSTİTUSİYA GÜNÜ

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra yeni Konstitusiyanın hazırlanması zərurəti yarandı. Bunun üçün Prezident Heydər Əliyev başda olmaqla xüsusi komissiya yaradılmış, Konstitusiya layihəsi ümumxalq müzakirəsinə verilmişdi. Yeni Konstitusiya 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilmiş və 27 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsinin nəticələri nəşr edildiyi andan qüvvəyə minmişdir. Konstitusiyalı quruluşun əsaslarını möhkəmləndirərək, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Azərbaycanı – […]

Davamı

AÇIQ DƏRS

İdarəetmə kafedrasının müəllimi Şəlalə Qurbanovanın açıq dərsi keçirilmişdir. Dərs İŞGÜZAR YAZIŞMALAR fənnindən TƏŞKİLATİ SƏNƏDLƏRİN QURULUŞU, RƏSMİLƏŞDİRİLMƏSİ mövzusunda aparılmışdır. Dərs müəllim və tələbələrin aktivliyi ilə yadda qalan olmuşdur.

Davamı