Humanitar işlər üzrə dekan müavini

?????????????

Məmmədova Vəfa İsa qızı 1973-cü il iyul ayının 21-də Gəncə şəhərində anadan olub.1990-cı ildə Gəncə şəhər 38 saylı orta məktəbi bitirib.Elə həmin ildə də Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasına daxil olmuş və 1995-ci ildə Mühasibat uçotu,nəzarət və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili ixtisası üzrə tam kursu bitirmişdir.Dövlət imtahan komissiyasının 17.06.1995-ci il tarixli qərarı ilə ona Mühasibat uçotu və maliyyə üzrə iqtisadçı ixtisası verilmişdir.Ali təhsilini başa vurduqdan sonra bir müddət Gəncə şəhəri Nizami rayon Gənclər və İdman Təşkilatında mühasib vəzifəsində çalışıb.1997-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat və İdarəetmə fakultəsinin İqtisadiyyat kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.İki evlad anasıdır.2001-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

ELMİ MARAQ DAİRƏSİ, İXTİRALAR VƏ ƏSAS ELMİ ƏSƏRLƏRİ:İstehsalın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsində qiymət mexanizminin formalaşmasının rolu”-Qiymət və maliyyə-kredit sisteminin qarşılıqlı əlaqəsi;Qiymətlərə dövlət nəzarəti;Qiymətəmələgəlmənin sahəvi xüsusiyyətləri;Qiymət strategiyası;İnhisar və bazar rəqabəti şəraitində qiymətlərin əmələgəlməsi.

Universitetdə işlədiyi müddətdə səmərəli fəaliyyətinə görə dəfələrlə rektorluğun “ Təşəkkürünə” , “ Fəxri fərmanlarına” layiq görülmüşdür.