DİPLOM MÜDAFİƏSİ

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində 4 cür kurs tələbələrinin diplom müdafiəsi keçirildi. Qeyd edək ki, müdafiədə tələbələr olduqca aktiv çıxışlar etdilər və verilən sualları cavablandırdılar.