ARALIQ İMTAHANLAR

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində aralıq yazılı imtahanlar keçirildi. Qeyd edək ki, imtahanın tam obyektivliyi təmin edilməsi məqsədi ilə konsperk və telefonlar yığılmış, şəffaf imtahan şəraiti yaradılmışdır.