TÜRKİYƏDƏ BEYNƏLXALQ KONFRANSDA İŞİTİRAK

Manisa Celal Bayar Universiteti ilə Gəncə Dövlət Universiteti arasında ikili tələbə mübadiləsi ilə bağlı İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin  tədris işləri üzrə dekan müavini dosent Əli Allahverdiyev və İdarəetmə kafedrasının dosenti Arzu Həsənov Türkiyədə işgüzar səfər etdilər. Eyni zamanda Benəlxalq Konfransda iştirak etdilər.