İMTAHAN STENTİ

İqtisadiyyat və idareətmə fakültəsində imtahanlarla bağlı məlumatların asılması üçün stent hazılanmışıdr. Stentdə İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində 2018\2019 cu il tədris ilinin məzunlarının dövlət imtahanı verəcəkləri fənləri haqqında məlumat asılmışdır. Eyni zamanda həmin fənlərin bilet sualları stentdə öz əksini tapmışıdır.