ELMI ŞURA 28 MART

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində elmi şura keçirilmişdir.

Gündəlik məsələlər

  1. fakültənin nəzdində olan kafedralarda keçirilən fənlərin tədrisinin vəziyyəti haqqında

  2. Fakültədə təlim- tərbiyə işinin vəziyyəti haqqında

  3. Buraxılış işi və Dövlət imtahanlarının hazırlığının vəziyyəti haqqında

  4. Fevral ayında aparılmış kollekvium nəticələrinin müzakirəsi

  5. Müsabiqə yolu ilə professor- müəllim heyətinin serçkisi

  6. Cari  məslələr