İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ FAKÜLTƏSİNİN DEKANATLIĞININ HESABATI

İqtsadiyyat və idarəetmə fakültəsinin dekanatlığı hesabat verdi. Hesabatda ilk olaraq fakültə dekanı Ş.N.Xurşudov çıxış etdi. O, çıxışında fakültənin 5 illik fəaliyyəti haqqında geniş məlumat şərh etdi. Fakültə dekanının çıxışından sonra komisiya üzvləri öz fikirlərini ifadə etdilər. Komisiya üzvləri ilə birgə, elmi şura üzvləri də fakültə haqqında öz müsbət fikirlərini bildirdilər. Hesabat fakültə dekanı Ş.N. Xurşudovun aktiv çıxışı və dolğun informasiyaları ilə yadda qalan olmuşdur.