VERGİ HAQQINDA SEMİNAR

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin tələbələrinə Azərbaycan Respublikası Vergilər Naziliyinin tədris mərkəzi tərəfindən seminar təşkil edilmişdir. Seminar tələbələrin vergi sahəsi üzrə marifləndirilmiəsi üçün reallaşdırlmışdır. Seminarda fakültə tələbələri oduqca fəal iştirak etmişdirlər.