Gündəlik Arxiv: 03 May 2019

BENƏLXALQ ELMİ KONFRANS

Gəncə Dövlət Universitetində Beynəlxalq Elmi Konfrans keçirilidi. Elmi konfransda İqtisadiyyat bölməsi üzrə də mövzu yeri ayrılmışıdı. Beləki, Konfrans iştirakçıları ” MÜASİR TƏBİƏT ELMLƏRİ VƏ İQTİSAD ELMLƏRİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” mövzusu ətrafında məqalələrlə iştirak edirdilər.  Konfransın açılışı Gəncə Dövlət Universitetinin 5 Ci tədris binasında keçirildi. Sonra bölmələr üzrə ayrılmış zallarda çıxışlar dinlənildi.

Davamı