Aylıq Arxiv: Dekabr 2018

İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ FAKÜLTƏSİNİN DEKANATLIĞININ HESABATI

İqtsadiyyat və idarəetmə fakültəsinin dekanatlığı hesabat verdi. Hesabatda ilk olaraq fakültə dekanı Ş.N.Xurşudov çıxış etdi. O, çıxışında fakültənin 5 illik fəaliyyəti haqqında geniş məlumat şərh etdi. Fakültə dekanının çıxışından sonra komisiya üzvləri öz fikirlərini ifadə etdilər. Komisiya üzvləri ilə birgə, elmi şura üzvləri də fakültə haqqında öz müsbət fikirlərini bildirdilər. Hesabat fakültə dekanı Ş.N. Xurşudovun […]

Davamı

ANIM GÜNÜ

Heydər Əlirza oğlu Əliyev Heydər Əlirza oğlu Əliyev Heydər Əlirza oğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1939-cu ildə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) memarlıq fakültəsinə daxil olub, lakin İkinci Dünya müharibəsinin başlanması ona təhsilini başa çatdırmağa imkan verməyib. Heydər […]

Davamı

AÇIQ DƏRS

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin İqtisadiyyat kafedrasının müəllimi Rafiq Abbasovun ” Dövlət və iqtisadi siyasət ” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə kafedra əməkdaşları , iqtisadiyyat və marketinq ixtisasının tələbləri iştirak etmişdirlər. Dərs müəllim və tələbələrin aktivliyi ilə yadda qalan olmuşdur.

Davamı

FAKÜLTƏNİN TƏBRİKİ

  UNİVERSİTETİN TARİXİ Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin qərarına əsasən, 1938-ci il aprel ayının 14-də Gəncə şəhərində Nadejda Krupskaya adına 2 illik Müəllimlər İnstitutun əsası qoyulmuşdur. 1939-cu ildə İnstitutun ilk iki ixtisası Təbiət və Fizika-riyaziyyat ixtisasları fəaliyyət göstərmiş, daha sonra isə iki şöbə Tarix, Azərbaycan dili və ədəbiyyat şöbələri də fəaliyyətə başlamışdır. 01 sentyabr 1943-cü ildən […]

Davamı