Kateqoriya Arxivləri: Fakültə haqqında

AÇIQ DƏRS

İqtisadiyyat kafedrasının dosenti M.M.Məmmədov Müəssisə İqtisadiyyatı fənninin  “Müəssisəninn qiymət siyasəti, Məhsulun rəqabət qabiliyyəti” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə müəllim və tələbələrin fəallığı müşahidə edilmişdir.

Davamı

Elektron Kitablar

Marketinqin əsasları “filip kotler İstehsalın təşkilinin əsasları Marketinqin əsasları Biznesin əsasları Qiriqori Mənkyu “ekonomiksin əsasları” Turizmin əsasları Biznesin və Sahibkarlığın əsasları İqtisadiyyat Azərbaycan iqtisadiyyatı İqtisadiyyatın Dövlət tənzimlənməsi Menecment

Davamı

İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ FAKULTƏSİNİN UĞURLARI

    İdarəertmə kafedrasının dosenti i.e.d Arzu Həsənovun uğurlu nəticələri Журнал “Современные проблемы сервиса и туризма” ( англ. “Service and Tourism: Current Challenges” ) ЭКСПЕРТНЫЙ ПУЛ Экспертиза поступающих в редакцию научно-практического журнала “Современные проблемы сервиса и туризма” рукописей статей выполняется по принципам двустороннего слепого рецензирования. К этому процессу привлечены члены редакционного совета и редакционной коллегии, авторов из “Дальнего зарубежья” рецензируют члены Международного совета журнала. […]

Davamı

Tələbə Elmi Cəmiyyəti

Gəncə Dövlət Universiteti , “ İqtisadiyyat və idarəetmə “fakültəsinin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri baş müəllimi  R . Abbasov   Məlumdur ki, “ İqtisadiyyat və idarəetmə “ fakültəsində tələbələrin elmi dünyagörüşlərinin artırılması öndə duran məsələlərdənir. Fakultə daxilində fəaliyyət göstərən Tələbə Elmi Cəmiyyəti də bu səpgidə görülən işlərə yaxından kömək edir. Hər tədris ilində olduğu kimi cari tədris […]

Davamı

Bizim haqqımızda

                                                                        İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi   Gəncə Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat  və idarəetmə fakültəsi  27.07.2007-ci ildə yaradılmışdır..Hazırda fakültənin dekanı i.f.d.,dossent  Şahin […]

Davamı